„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 29 (49) Poznański Czerwiec 1956 - red. Agata Stankowska - Wydawnictwo PSP