„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 23 (43), nr 2 - pod red. Moniki Grzelki - Wydawnictwo PSP