Zagłada Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania - red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska - Wydawnictwo PSP