Między szkołą a uniwersytetem Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły - red. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Wiesława Wantuch - Wydawnictwo PSP