Kultura – Język – Edukacja Dialogi współczesności z tradycją - red. Beata Gromadzka, Dorota Mrozek, Jerzy Kaniewski - Wydawnictwo PSP