„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t.  XIII (XXXIII) Kamp, lingwizm: niedokończone projekty nowoczesności - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP