„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. XII (XXXII) Rewolucja pod spodem - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP