„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. XIV/XV (XXXIV/XXXV) Oryginalnie / Kryminalnie - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP