„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 25 (45) Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP