„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 24 (44) Odnawianie modernizmu - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP