„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 23 (43) Wyobraźnia w przekładzie - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP