„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 22 Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP