„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 21 (41) Kto się boi Zofii Nałkowskiej? - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP