„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 20 (40) Dialogi Miłosza - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP