„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 19 (29) Poeci za bramą utopii - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP