„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 17 (27) O przyjaźni - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP