„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 16 (26) Rytm Leśmiana - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP