„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 18 (38), z. 2 - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP