„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XV (XXXV) - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP