„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XIII (XXXIII) - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP