„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XII (XXXII) - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP