„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XI (XXXI) - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP