„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. X (XXX) Literatura i konflikty - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP