„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. IX (XXIX) Figury normalności - praca zbiorowa - Wydawnictwo PSP