Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego. 1528 r. Facsimile - wstęp: Wiesław Wydra - Wydawnictwo PSP