Mikrokosmos literacki Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie polskiej lat 1945-1989 - Magdalena Bednarek - Wydawnictwo PSP