Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności - red. Anna Cieślak, Joanna Klausa-Wertacz - Wydawnictwo PSP