Poznań pisarek i pisarzy Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 45-lecia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - red. Jerzy Borowczyk, Lucyna Marzec, Zbigniew Kopeć - Wydawnictwo PSP