„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 23 (43), nr 1 - pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej - Wydawnictwo PSP