<em>Aratea</em> Rufiusa Festusa Awienusa Zarys monograficzny - Elżbieta Bielecka - Wydawnictwo PSP