Nie-skończone historie… Ojcowie i synowie w prozie lat dziewięćdziesiątych XX wieku - Agnieszka Bronikowska-Balewska - Wydawnictwo PSP