Otwarcie dialogowe w komediach Plauta - Łukasz Berger - Wydawnictwo PSP