<em>Moc słowa związać z bytem wszech rzeczy!</em> Wątki i idee w refleksji nad retoryką i poezją na przełomie renesansu i baroku (Petrycy, Keckermann, Sarbiewski) - Jakub Fischer - Wydawnictwo PSP