Poetyka palimpsestu Aktualizacja tradycji średniowiecznych w serbskiej poezji XX wieku (na przykładzie twórczości Momčila Nastasijevicia, Vaska Popy i Miodraga Pavlovicia) - Agnieszka Foltánová - Wydawnictwo PSP