„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 26 (46) Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę - red. Sylwia Panek - Wydawnictwo PSP