„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 27 (47) Żeromski niepokojący - red. Wiesław Ratajczak - Wydawnictwo PSP