Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego kanclerza wielkiego koronnego. 1524 r. Facsimile - wstęp: Wiesław Wydra - Wydawnictwo PSP