Ko-mediana Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej - red. Ewa Guderian-Czaplińska, Krzysztof Kurek - Wydawnictwo PSP