Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum - Wydawnictwo PSP